Jidysz Warszawy

Niemieckie wydawnictwo Edition Tintenfass opublikowało "Małego Księcia" w warszawskiej odmianie języka jidysz. Wcześniej "Mały Książę" wydany był w standardowym jidysz, zapisanym zarówno alfabetem hebrajskim jak i przy użyciu alfabetu łacińskiego. 

To kolejna publikacja "Małego Księcia" w języku używanym na terenie dzisiejszej Polski. Wcześniej, oprócz języka polskiego, książkę Antoine de Saint-Exupery'go przetłumaczono na języki i dialekty: łemkowski, śląski, poznański, mazurski i język Prusów.