Po mazursku

"Mały Książę" ukazał się przetłumaczony na gwarę mazurską. Za wydaniem tym kryje się Piotr Szatkowski - ten sam, dzięki któremu cieszyć się możemy wersją pruską (tu przeczytać możecie nasz wywiad z Piotrem Szatkowskim, jaki przeprowadziliśmy po wydaniu "pruskim").

"Mały Książę" po mazursku, co widać na zdjęciu, trafił już oczywiście do naszej kolekcji.