Trzy włoskie

Moda na przekłady "Małego Księcia" na dialekty i gwary trwa! Specjalne programy kulturalno-edukacyjne, finansowane przez różne fundacje, samorządy a nawet władze centralne różnych państw, wybierają właśnie "Małego Księcia" jako książkę, która służyć będzie zachowaniu dziedzictwa językowego poszczególnych społeczeństw.

Tak uczyniło m.in. wydawnictwo Editoriale Programma, którego trzy spośród sześciu dialektów właśnie trafiły na moją półkę (trzy pozostałe zdobyłem wcześniej wydane przez inne wydawnictwa).

Nowe pozycje to: